Förstasida
Verksamhet
Tjänster
Diagnos?
Om Spira Konsult
Kontakt

Spira Konsult

Spira Konsult arbetar med att skapa förutsättningar för ungdomar och vuxna med funktionshinder, att lyckas med studier, och nå mål i arbetslivet. En funktionsnedsättning är inget hinder för studier om man får skräddarsydda insatser utifrån sina behov. Svårigheterna kan kompenseras så att handikapp inte uppstår. Med utbildning öppnar sig också möjligheterna till yrkesval och arbete utifrån individens intresse och kapacitet. Ingen behöver avstå från utbildning på grund av funktionshinder!

Vi erbjuder tjänster till skolor, privatpersoner, utbildningsföretag, och folkhögskolor över hela landet. Huvudinriktningen är att skapa gynnsamma studieförhållanden för ungdomar och vuxna som studerar på gymnasienivå eller i motsvarande utbildning, t.ex. arbetsmarknadsutbildning eller folkhögskola.

Exempel på tjänster:

  • Bedömning av studiesituation
  • Studiestilsanalys
  • Pedagogiskt stöd
  • Utprovning av kompensatoriska hjälpmedel
  • Handhavandeträning
  • Arbetsplatsanpassning
  • Förevisning av kompensatoriska hjälpmedel
  • Screening
  • Handledning