Förstasida
Verksamhet
Tjänster
Diagnos?
Om Spira Konsult
Kontakt

Tjänster

Spira Konsult erbjuder i korthet följande tjänster, var för sig eller i kombination:

  • Analys av studiesituation: Vilka behov finns av anpassning, kompensation och hjälpmedel?
  • Studiestilsanalys: Hitta personens starka sidor, bästa sätten för honom/henne att lära, samt hur detta kan användas i utbildningen.
  • Pedagogiskt stöd: Individuellt studiestöd där personens behov styr inriktningen och innehållet. Du får slags ”privattränare” till det du behöver lära dig. Jag skapar ett positivt klimat för kunskapsinhämtning och stödjer inlärningsprocessen. Samtidigt arbetar vi skapa rutiner, strategier och goda studievanor som sedan hjälper dig när du så småningom ska studera på egen hand.
  • Utprovning av kompensatoriska hjälpmedel: Tillsammans med eleven bedömer vi behovet av kompensatoriska hjälpmedel. Olika program, hårdvaror och strategier provas för att hitta bästa möjliga kombination utifrån individens behov och studiesituation.
  • Handhavandeträning, för att hjälpmedel ska fungera behöver personen som ska använda dem, stöd att lära sig hur hjälpmedlen fungerar, hitta rätt inställningar m.m.
  • Förevisning av kompensatoriska hjälpmedel: I kurs- eller föreläsningsform presenteras hjälpmedel, både hård- och mjukvara. Även prova-själv-upplägg är möjliga. Fokus kan också läggas ämnesspecifikt, t.ex. på kompensation och hjälpmedel i engelska. Rekommendationer ges för inköp av datorbaserade hjälpmedel.
  • Arbetsplatsanpassning: Analys och utprovning av hjälpmedel för att funktionshinder inte ska stå ivägen för människor i deras arbetsliv.
  • Screening: Genom att testa alla elever i en klass med ett screeningtest, hittas de elever som är i behov av stöd, så att insatser kan sättas in tidigt och på så sätt kan man förebygga problem med skolgången och kunskapsinhämtningen.
  • Handledning av individ eller grupp, med syfte att lösa konflikter, utveckla och överföra kompetens, utveckla verksamheten m.m.