Förstasida
Verksamhet
Tjänster
Diagnos?
Om Spira Konsult
Kontakt

Verksamhet

Spiras mål och förhoppning är att alla människor ska respekteras, inkluderas och ges förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential i ett samhälle som är öppet och tillgängligt för alla.

Utifrån individens behov, arbetar Spira Konsult med att skapa förutsättningar för personer med funktionsned­sättningar att nå studieframgång, utvecklas, och bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

Alla har styrkor som kan tillvaratas, och vill man, går det alltid att hitta lösningar. Förutom kunskaper om inlärning, funktionshinder och teknik behövs öppenhet för möjligheter och lite kreativitet. Ett första steg är att utgår från personen och de behov hon eller han har. Utifrån det kan man skräddarsy stödet. För att lösningen ska fungera, måste den som ska studera vara med och bestämma.

Vårt arbetssätt bygger på en självklar grund i form av ett respektfullt bemötande, och en tilltro till individens förmåga att utvecklas. Ingen kan lära åt dig. Du måste själv ta till dig kunskaperna, men det finns mycket stöd och hjälp du kan få på vägen. Hjälp till självhjälp är bästa stödet. Människor mår bra av att ta eget ansvar och själva få skörda framgången av sitt arbete. Tillsammans kan vi skapa de bästa studieförutsättningarna för dig. Spira Konsult kan bidra med tekniskt kunnande, en bred specialpedagogisk kompetens och ett lösningsinriktat arbetssätt.

Med vårt stöd kommer dina kunskaper att Spira!